Parterapi i Göteborg

Hos oss på Psykea erbjuder vi parterapi i Göteborg, detta i våra centrala lokaler med psykolog.

Parterapi handlar om att tillsammans i relationen försöka hitta sätt att kommunicera med varandra och finna vägar framåt. Att försöka förstå både sig själv och sin partner i relationen. Att formulera önskningar och längtan. Att försöka hitta sätt att tillsammans hantera de svårigheter som ofrånkomligen uppstår i en relation. Det handlar om att tillsammans, med stöd av en psykolog, formulera vad ni kan och vill ge varandra, men också det som inte är möjligt.

Det är idag vanligt att par söker sig till en psykolog, inte minst pandemin har inneburit stora utmaningar för många par och familjer att få vardagen att fungera. Vanliga skäl att man söker parterapi är att relationen präglas av konflikter, eller att man kommit till en punkt där man inte längre förstår eller känner för varandra som man gjort tidigare.

Oavsett problematik så kan det vara hjälpsamt med en yttre arena, tillsammans med en utbildad psykolog, för att kunna tala om de svåra delarna av relationen och för att hitta ett bättre och mer funktionellt förhållningssätt för båda parter i relationen.


När bör man söka parterapi?

Om relationen präglas av ständiga konflikter, om ni upplever att ni inte längre pratar med varandra eller om ni inte kan mötas på samma sätt som ni tidigare gjorde kan parterapi vara ett alternativ. Det kan också vara ett alternativ för er som har en önskan att ytterligare fördjupa er relation, även om ni inte känner igen er i ovanstående formuleringar.


Några vanliga ämnen som kommer på tal:

  • Ni som par önskar förbättra er kommunikationen och vill förstå varandra bättre.
  • Utmaningarna man ställs inför i att vara en familj. 
  • Tillitsproblem i relationen. 
  • Svårigheter med eller brist på intimitet och närhet.
  • Svartsjuka och kontrollbehov. 
  • Konflikter och missförstånd.
  • Att hantera en separation, med och utan barn.
  • Ansvarsfördelning i relationen. 
  • Man har glidit isär och vill hitta tillbaka till varandra.

Hur parterapi går till hos oss:

Hur själva behandlingen ser ut har att göra med vad man söker hjälp för och vad man som par önskar uppnå. För att undersöka behovet av stöd inleder vi alltid med ett första möte för att utröna hur problemställningen ser ut. Utifrån det vi kommer fram till tillsammans gör vi en behandlingsplan och inleder terapin med passande behandlingsform.

Det kan ibland finnas ett syfte att psykologen också träffar er enskilt vid var sitt tillfälle. Det kan ibland behövas att man får tala om vissa saker på egen hand först, innan det går att prata om det tillsammans. Detta är något som bestäms i inledningen av kontakten och det som spelar roll är ofta den enskilda psykologens arbetssätt eller era preferenser.


Om ni har frågor eller vill boka en tid är ni välkomna att kontakta oss via kontaktformulär, telefon eller mail.