Psykoterapi i Göteborg och online

Psykea erbjuder psykoterapi för ungdomar och vuxna i centrala lokaler i Göteborg eller online, med legitimerade psykologer.

Psykoterapi handlar om att förstå någonting om sig själv. Genom att skapa en bättre förståelse för dig själv, de omständigheter som omgärdar dig och dina relationer till andra får du hjälp att förhålla dig till din nuvarande situation men du bereds också möjligheter att genomföra de förändringar som behövs för att hitta nya vägar framåt. Att träffa en psykolog och gå i terapi är en aktiv process som kan vara utmanande. Att skapa förändringar i sitt liv kräver arbete, detta är något som vi gör tillsammans. 

Som legitimerade psykologer har vi erfarenhet av att arbeta med olika former av utmaningar. Oavsett om det är depression, ångest, utmattning eller något annat du kommer med så ser vi vikten av att förstå att varje person kommer med sin specifika situation och behöver hitta sitt sätt att handskas med den. Hos oss finns det möjlighet att gå i Psykodynamisk terapi (PDT) och Kognitiv beteendeterapi (KBT), vilka är två väletablerade psykologiska behandlingsmetoder. Du som är intresserad kan läsa något mer om respektive terapiform genom att klicka dig vidare nedan. Vi erbjuder psykoterapi till barn, ungdomar och vuxna. För barn och ungdomar är de vuxna som finns i närheten en viktig part och möjligheter finns då till familjesamtal.Barn och unga

Vi erbjuder också utredande och behandlande insatser för barn, unga och deras föräldrar.


Om ni har frågor eller vill boka en tid är ni välkomna att kontakta oss via kontaktformulär, telefon eller mail.