Psykodynamisk terapi i Göteborg

Psykea erbjuder psykodynamisk terapi med psykolog i Göteborg

Vad är psykodynamisk terapi (PDT)?

Den psykodynamiska terapin (PDT) handlar om att, via utforskande samtal med en psykolog/psykoterapeut, öka din förståelse för dig själv och din livssituation och att ge en större känslomässig självkännedom. Detta för att du på ett friare och mer ändamålsenligt sätt ska kunna handskas med livet och de situationer du ställs inför.


Några centrala utgångspunkter som finns närvarande i den psykodynamiska terapin

 • Det psykiska lidande som du kommer med är meningsbärande, det handlar om någonting och går att förstå. Dina svårigheter dyker inte upp från tomma intet, även om det ibland kan tyckas så. Genom att skapa en bättre förståelse för hur och varför din situation är som den är kan ett förändringsarbete påbörjas.
 • Vi människor har ett omedvetet själsliv. Vi försvarar oss psykologiskt mot upplevelser som är smärtsamma, och i stunden för svåra för oss att hantera. Det kan exempelvis handla om traumatiska erfarenheter eller om sådant som inte stämmer överens med vår självbild. Inom PDT arbetar vi med att utforska omedvetet innehåll och hur det styr ditt sätt att ta dig an livet.
 • Individens livshistoria och uppväxtmiljö har stor betydelse för den vuxna människans liv. Det kan vara viktigt att förstå för hur tidigare upplevelser har påverkat dig och format dig till den du är idag. Hur ditt liv och dina känslomässiga reaktioner här och nu ser ut kan ofta förstås bättre i ljuset av din historia.

För vem är psykodynamisk terapi?

Psykodynamisk terapi riktar sig mer eller mindre till alla människor som vill förstå mer om och/eller förändra sig själva, sin situation eller sina relationer. När det kommer till psykiskt lidande finns det alltid något att förstå. För dig som känner att något i ditt sätt att leva inte är rätt utan att kunna sätta fingret på vad, kan den psykodynamiska terapin med sitt öppna och utforskande förhållningssätt vara väl lämpat för att hjälpa dig hitta nya vägar fram.


Möjliga effekter av psykodynamisk terapi

Det finns många anledningar att välja att gå i en psykodynamisk terapi. Att skapa en bättre förståelse för dig själv, din historia och att hitta en riktning för vad du vill med tillvaron är något som du förhoppningsvis kommer att ha med dig genom hela livet. Exempel på effekter av PDT kan vara:

Färre negativa symtom

 • mindre ångest 
 • mindre stress och oro
 • minskad nedstämdhet
 • mindre känslor av tomhet och meningslöshet

Ökade psykiska resurser och förmågor​

 • att bättre kunna utnyttja talanger och begåvningar
 • att bättre tolerera och hantera känslomässiga reaktioner
 • att förstå dig själv och andra mer nyanserat och djupare
 • att möta livets utmaningar med större frihet och flexibilitet

Hur psykodynamisk terapi går till hos oss

Den psykodynamiska terapin har samtalet i fokus. Du får möjlighet att sätta ord på erfarenheter och tankar som är dina tillsammans med en psykolog som lyssnar och delar med sig av sin kliniska erfarenhet, kunskaper och reflektioner. 

​Vi arbetar med olika inriktningar inom den psykodynamiska terapin med allt från kortare behandlingar på 10-12 gånger, till längre kontakter som sträcker sig över flera år. Andra kan också vara hjälpta av att ha enstaka samtal för att hitta fram i en specifik fråga. 

Olika moment i terapin:

 • Vi börjar alltid med ett första samtal där du får beskriva dig själv och varför du sökt terapi.
 • I den inledande fasen, som brukar vara 1-3 tillfällen, ringar vi tillsammans in vilka frågor som är centrala för dig och hur vi ska arbeta med dem.
 • Sedan påbörjar vi enligt överenskommelse en korttidsterapi med riktat fokus eller en långtidsterapi av mer utforskande karaktär. I vissa fall vet vi på förhand hur många gånger vi ska träffas, andra gånger håller vi det öppet och träffas så länge kontakten är meningsfull eller tills dess att de svårigheter du kom med inte längre plågar dig.
 • Det är sedan värdefullt att vi får till en ordentlig avslutning där kontakten sammanfattas och utvärderas.

Varmt välkommen att kontakta Psykea om du är intresserad av PDT i Göteborg. Ni når oss via kontaktformulär, e-post eller telefon.

Exit mobile version
%%footer%%